Projekt Podpora odborného vzdělávání II

Společnosti INTERTECH Plus s.r.o. se neustále snaží o to, abychom našim zákazníkům byli co nejblíže a co nejlépe porozuměli jejich potřebám. Proto se naši zaměstnanci neustále vzdělávají a zlepšují své pracovní dovednosti. Jedním z mnoha projektů, kterých jsme součástí je Podpora odborného vzdělávání II.

Projekt Podpora odborného vzdělávání II se zabývá problematikou adaptability a flexibility pracovní síly. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činností firem za přispění kvalifikovaných pracovníků. Očekávaným výsledkem je u zapojených zaměstnanců zvýšení jejich odborné kompetence v cizím jazyce. Odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do tohoto projektu je spolufinancován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Vzdělávácí aktivita je realizována jazykovou a překladatelskou agenturou ABC English s.r.o.