KOLEJOVÁ DOPRAVA A DOPRAVNÍ SÍTĚ

Úzká spolupráce s týmy odborníků zabývajícími se kolejovou doprava napomohla k vývoji speciálních antivibračních rohoží, kolejnicových absorbérů a protihlukových stěn, které napomáhají při eliminaci hluku přenášeného z podvozků vlakových souprav na povrchových a podzemních tratích. Jejich využití je možné pod štěrková nebo betonová lože nebo pro zvláštně uzpůsobené systémy určené k instalaci na kolejnice.

Produkty: