S použitím vlastních výrobních receptur a moderních technologií vytvořila společnost INTERTECH PLUS produktovou řadu antivibračních rohoží CONIRAP, která je chráněna stejnojmennou obchodní značkou. Rohože CONIRAP jsou instalovány pro eliminaci škodlivých účinků vibrací a hluku, jež jsou potencionálními efekty způsobenými provozem strojních zařízení, veřejné dopravy atd. Produkované vibrace lze velmi výrazně eliminovat použitím produktů z řady antivibračních rohoží CONIRAP, které lze využít pro nízké i vysoké statistické a dynamické zatížení. Vibrace a strukturální hluk mohou vést ke značným problémům v budovách nebo při práci na strojích. Oba jevy mohou být snižovány přímo na samotném zdroji. Jestliže není možné předejít vzniku strukturálního hluku u existujícího zdroje chvění, musí být tento zdroj důsledně oddělen od okolních konstrukcí, což se běžně provádí pomocí pružného uložení. Absorbováním vibrací a útlumem hluku dochází ke zlepšení podmínek na pracovišti, ale také ke zvýšení životnosti a spolehlivosti strojů.

V rámci dosažení příslušných parametrů statické a dynamické tuhosti používáme pro výrobu antivibračních rohoží pryžová vlákna i granulát. Oba tyto materiály mají jedinečné vlastnosti i v oblasti akustiky. Vše uvedené probíhá v těsném souladu s certifikačními procesy a měřeními, které se provádějí v pěti nezávislých laboratořích.Tyto laboratoře poskytují dokonalý přehled o parametrech vyráběných produktů a tím pomáhají dalšímu vývoji nových materiálů a jejich uplatnění na trhu.

dům conirap

 1.  KŽV PRAHA
 2. IGTT ZLÍN
 3. VUT BRNO
 4. ITC Zlín
 5. CSI Zlín

Vlastnosti materiálu

 • široký rozsah zatížení
 • dlouhodobé zachování deklarovaných parametrů
 • odolnost vůči mírně agresivním látkám
 • vodopropustný, mrazuvzdorný produkt

Ochrana prostředí před zdroji vibrací a hluku

 • vozidla kolejové dopravy
 • obráběcí stroje
 • lisy a hydraulická zařízení
 • kompresory
 • klimatizační jednotkyvzduchotechnika
 • dieselagregáty
 • kogenerační jednotky
 • tepelná čerpadla
 • výtahové šachtylogo_conirap_pruhledne pozadi
 • strojovny
 • prefabrikovaná a pohyblivá schodiště
 • divadelní a jevištní technika Ochrana zařízení před vnějšími vlivy
 • přesné CNC strojní zařízení
 • laboratorní přístroje a zařízení
 • IT technologie