Pružné ukládání zamezuje přenosu vibrací od strojních zařízení, která svým chvěním, otáčkami a rázy vyzařují hluk a vibrace, zejména v těžkém průmyslu (buchary, lisy), strojírenství, provozech výroby energie, vzduchotechnických zařízeních atd.

Pro pružné uložení těchto zařízení je nutné základové lože osazené antivibrační rohoží CONIRAP a překryté separační fólií. To vše tvoří podklad železobetonového základu, který je přizpůsoben pro ukotvení samotného zařízení.

Antivibrační rohože CONIRAP lze použít taktéž k izolaci vibrací  vnějších vlivů působících na přístroje a zařízení s vysokou citlivostí na otřesy. Mezi zařízení vyžadující zvýšenou ochranu před vibracemi patří přesné CNC stroje, lasery, radiologická centra a další. Pružné uložení těchto zařízení je řešeno pomocí systému pružného základu s využitím  antivibračních rohoží CONIRAP. Tyto kompozity čtvercového tvaru jsou na sebe vrstveny do požadované tloušťky dle vypracovaného výpočtu. Ten je zpracováván na základě dodaných informací o typu zařízení, celkovém zatížení, určení jeho těžiště, úrovni frekvencí vznikajících okolním prostředím a požadované eliminace vibrací.

Všechny boční svislé stěny jsou osazeny konkrétním typem AVR CONIRAP.  Dilatační spára svislých vrstev se vodotěsně uzavírá PU tmelem.

stroj technologická zařizeni Dieselagregát