Automatické kolejové mazací zařízení INT 01 je specifická sada technických komponentů určená pro mazání kolejových oblouků sestavená z elektrotechnické a hydraulické části. Zařízení aplikuje biologicky odbouratelné mazivo do kolejového oblouku pomocí signálu čidel umístěných v jízdní dráze. Zařízení GPS, které je součástí systému, předává na centrální dispečink informaci o správné funkci mazníku a stavu hladiny maziva v zásobníku.

Díky systému INT 01 se výrazně sníží koeficient tření mezi kolem a kolejnicí, tím i opotřebení jízdní dráhy a podvozku vozidla. Zařízení má také vliv na snížení hluku vznikajícího v místě styku kola a kolejnice při průjezdu  tramvajové nebo vlakové soupravy.

maznik_popisy