Tramvajový a železniční přechod INTLANE splňuje náročné provozní podmínky křížení kolejové dopravy. Danou problematiku  řeší jednoduše, elegantně a přitom velice efektivně pří užití speciálních kolejnicových bloků a jednoduchých lehkých rýhovaných dílců, které jsou k sobě mechanicky spojeny tak, aby byla zajištěna kompatibilita celého přechodu. Díky těmto prvkům je zajištěna nezávislost na kolejovém svršku (typu kolejnice, pražců apod.), elektroizolační vlastnost a dlouhá životnost.

Galerie: