Komplexní systémová řada antivibračních rohoží CONIRAP napomáhá při eliminaci hluku přenášeného z podvozků vlakových souprav na povrchových a podzemních tratích a tím přispívá ke zlepšování životního prostředí. Jejich využití je možné pod štěrková nebo betonová lože nebo pro zvláště uzpůsobené systémy určené k instalaci na kolejnice.

Technické údaje:

Modul přetvárnosti [Mpa] Statická tuhost [N/mm3] Dynamická tuhost [N/mm3] E statický [Mpa] E dynamický [N/mm3]
10 Hz 40 Hz 80 Hz 10 Hz 40 Hz 80 Hz
CONIRAP 0,1 modifikace 550 12,14 0,0162 0,624 0,685 0,0773 0,4536 1,7472 1,9180 2,1644
CONIRAP 0,1 modifikace 670 12,14 0,0460 0,1010 0,1200 0,1150 1,1040 2,4240 2,8800 2,7600
CONIRAP 0,4 22,3 0,1710 0,4610 0,5480 0,5800 4,1040 11,0640 13,1520 13,9200
CONIRAP 0,7 35,81 0,3070 0,9110 1,0590 1,2350 7,3680 21,8640 25,4160 29,6400
CONIRAP 1,0 68,18 0,6320 5,5400 6,2300 6,9100 15,8000 138,5000 155,7500 172,7500

CONIRAP 0,1 S50

Antivibrační rohož CONIRAP 0,1 S50 je výrobek sendvičového charakteru. Spojuje dva různé materiály. Vrchní složku tvoří antivibrační rohož CONIRAP 0,1 z pryžového granulátu, spodní složkou je izolační deska STERED ID 250 z recyklátu syntetických textilií, používaných v automobilovém průmyslu.

Snížení hladiny krojčejového hluku Min. 22 dB podle ČSN EN ISO 10140-1 přílohy H
Vylepšovací míra neprůzvučnosti Min. 27 dB podle ČSN EN ISO 140 – 3[2]
Statická tuhost 0,0110 N/mm3
Dynamická tuhost 10 Hz = 0,526 N/mm3
40 Hz = 0,0522 N/mm3
80 Hz = 0,0623 N/mm3
Únavová odolnost:

12 500 000 cyklů

 na začátku 0,01 – 0,05 N/mm3

10 000 000 cyklů

0,01 – 0,066 N/mm3

2 500 000 cyklů

Statická tuhost cs 0,0118  N/mm3  0,0168 N/mm3 0,0182  N/mm3
Dynamická tuhost (5 Hz) cdyn: 0,0162 N/mm3 0,0229 N/mm3

 

Galerie: