V současné době je stále častěji diskutována problematika hlučnosti provozu na železničních tratích a pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu se naše společnost zabývá výrobou speciálních panelů pro výstavbu protihlukových stěn. Panel se skládá ze železobetonového prefabrikátu, vrstvy zvukově pohltivého materiálu a pryžových desek. Stěny se vyznačují dlouhou životností a schopností zachovat si dlouhodobě stejné vlastností i při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Pohltivé panely kategorie A3

Protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1794-1, ČSN EN 1794-2, CE označení podle ČSN EN 14 388. Styk s HEA sloupem je tvořen z jedné strany přímo pryžovým absorbérem, ze strany druhé je EPDM těsnění, které je součástí panelu (viz detail uložení). Spojení jednotlivých panelů je řešeno přes „pero-drážku“. Montáž na stavbě probíhá pomocí vakuové přísavky bez nutnosti vázání.

 • absorbér z recyklovaného pryžového granulátu je lepený polyuretanovým lepidlem na nosný sendvičový panel
 • protikorozní ochrana nosného sendvičového panelu je tvořena nátěrem tloušťky a barvy dle požadavků projektu
 • rubovou stranu lze též opatřit antigraffity nátěrem
 • standardní barevnost absorbéru je černá, dle požadavku zadavatele je možné probarvení ve hmotě a nátěr
 • standardní barevnost rubové strany panelů RAL 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
 • délka až 4 950 mm (modul 5,0 m)
 • modulární výška panelu 500/1 000 mm
 • hmotnost 54 kg/m2

dle ČSN EN 1793

 • zvuková pohltivost: kategorie A3
 • vzduchová neprůzvučnost: kategorie B3

dle ČSN EN 16272-3-1

 • zvuková pohltivost: DLα 9 dB
 • vzduchová neprůzvučnost: DLR 27 dB

Vyhovuje požadavkům na odolnost dle ČSN EN 1794-1, příloha C.

Pohltivé panely kategorie A4

Protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1794-1, ČSN EN 1794-2, CE označení podle ČSN EN 14 388. Styk s HEA sloupem je tvořen z jedné strany přímo pryžovým absorbérem, ze strany druhé je EPDM těsnění, které je součástí panelu (viz detail uložení). Spojení jednotlivých panelů je řešeno přes „pero-drážku“. Montáž na stavbě probíhá pomocí vakuové přísavky bez nutnosti vázání.

 • zvukopohltivá složka tvoří 50% podílu skladby panelu, přičemž je tvořená z recyklátu technických syntetických textílií z automobilového průmyslu a pryžového recyklátu, především z pneumatik
 • absorbér z recyklovaného materiálu je mechanicky kotvený na nosný sendvicový panel
 • protikorozní ochrana nosného sendvičového panelu je tvořena nátěrem tloušťky a barvy dle požadavků projektu
 • protikorozní ochrana nosného sendvicového panelu je tvorena náterem tlouštky a barvy dle požadavků projektu
 • rubovou stranu lze též opatřit antigraffity nátěrem

Široká paleta barevných odstínů pro individuální designová řešení.

 • délka až 4 950 mm (modul 5,0 m)
 • modulární výška panelu 500/1 000 mm
 • hmotnost 33 kg/m2

dle ČSN EN 1793

 • zvuková pohltivost: kategorie A4
 • vzduchová neprůzvučnost: kategorie B3

dle ČSN EN 16272-3-1

 • zvuková pohltivost: DLα 12 dB
 • vzduchová neprůzvučnost: DLR 27 dB

Vyhovuje požadavkům na odolnost dle ČSN EN 1794-1, příloha C.

Galerie: