Společnost INTERTECH plus s.r.o. se aktivně účastnila na vývoji nízké protihlukové clony, která je plnohodnotnou náhradou za klasické protihlukové stěny. Jejich tvar je přizpůsoben tak, aby pohlcoval hluk z kolejové dopravy rovnou u zdroje a zabraňoval jeho dalšímu šíření.

Clony jsou vysoké 0,73 m, díky čemuž jsou vhodnějším řešením pro obydlené části, protože nebrání výhledu do krajiny jako klasické protihlukové stěny o výšce 3 m. Další z mnoha výhod je lepší přístup k trati pro záchranáře a pro evakuaci cestujících v případě nouze.

První realizace nízké protihlukové clony proběhla v roce 2013 v obci Tetčice, kde byla občany zamítnuta výstavba vysoké protihlukové clony, která by bránila ve výhledu. Zde bylo dosaženo útlumu pro osobní vlaky a rychlíky o 6,23 až 6,91 dB (ve výšce 1,2 m nad temenem kolejnice ve vzdálenosti 7,5 m od osy koleje při rychlosti 80 km/h) a pro motorové jednotky útlum až 11,5 dB (při rychlosti 60 km/h). Měření bylo po více než  půlročním provozu zopakováno a potvrdilo srovnatelné výsledky s běžnou protihlukovou stěnou.

Galerie: